28 januari 2024

Jaarenergie, Nine Star Ki

28 januari 2024

Jaarenergie, Nine Star Ki

We bevinden ons momenteel in de laatste week van de jaarenergie van 2023, nl 4 hout. Het is dus tijd om er afscheid van te nemen zodat we de jaarenergie van 2024, nl 3 hout kunnen verwelkomen.


Van verbinding & harmonie naar duurzame groei.Verbinding met jezelf & de ander

Het 4 hout jaar stond volledig in het teken van verbinding, harmonie, groei & communicatie. Waarbij elke vorm van verbinding steeds vertrekt vanuit jezelf. Hoe beter jij verbonden bent met jezelf, hoe beter jij je kan verbinden met de ander & je omgeving. 


Al kan het best zijn dat je op bepaalde momenten de verbinding met jezelf hebt opgegeven of bent kwijt gespeeld omdat de verbinding met de ander zoveel belangrijker was. Mogelijk ging je jezelf wegcijferen & zodanig aanpassen omdat je zo graag de harmonie wou behouden.


Meningsverschillen, discussies & ruzies zorgen niet voor verbinding & harmonie.


Ze zorgen er net voor dat jij de verbinding met de ander verliest & voor disharmonie. Hierdoor wordt aan deze belangrijke behoefte niet voldaan ten koste van de verbinding met jezelf..


Mogelijk ging je afgelopen jaar meningsverschillen, discussies & ruzies uit de weg. Je werd veel zachter in je communicatie & de woorden die je gebruikte. Je liet niet altijd merken wat er echt bij je leefde & waar jij echt behoefte aan had.


Dit is dan ook het ideale moment om terug te blikken op afgelopen jaar.

 • Op welke momenten heb jij jezelf weggecijferd & aangepast ten koste van jezelf?
 • Waar & wanneer ben jij de verbinding met jezelf kwijt gespeeld?
 • Welke behoeften werden er niet vervuld bij jou?
 • Welke gevolgen had dit voor jou & de ander?


Energielek

Wellicht zorgde dit voor een energielek die consequenties had op fysiek, mentaal, emotioneel & energetisch vlak. Zodra je dit voor jezelf helder hebt, kan je hier verandering in brengen zodat jij duurzaam kan groeien.


De jaarenergie van 2024 is gericht op het "ik".
 • Wat heb jij nodig om duurzaam te groeien?
 • Welke behoeften dienen hiervoor vervuld te zijn?
 • Welke eigenschappen & talenten kan jij hiervoor inzetten?
 • Welke grenzen ga jij hiervoor opzoeken?

Deze 3 hout jaarenergie gaat iets minder voor verbinding & harmonie. Het zal er alles aan doen om haar behoeften te vervullen waarbij het zich door niets of niemand laat tegenhouden. Het raakt gefrustreerd wanneer het begrensd wordt & niet kan groeien in de richting die het wil.


Om duurzaam te kunnen groeien, dien jij goed verbonden te zijn met jezelf. Keuzes maken & loslaten

Vanuit deze verbinding met jezelf kan jij keuzes maken die echt bij je passen zodat er geen kostbare energie verloren gaat. Mogelijk dien je nog bepaalde gedachten, patronen, gewoonten, overtuigingen, spullen, mensen, relaties, .... los te laten.


De huidige maandenergie kan je hierbij ondersteunen.


Het zorgt ervoor dat geblokkeerde energie wordt vrijgemaakt zodat deze weer vrij kan stromen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor nieuwe mogelijkheden, ideeën, plannen & projecten die je mag gaan uitwerken of ook niet. Ook dit is een keuze die je helemaal zelf mag maken.


Het is alleszins een heel boeiend proces om dit 4  hout jaar vanuit verbinding met jezelf af te sluiten & je helemaal open te stellen voor de energie van het 3 hout jaar. Een energie die hele andere uitnodigingen voor je heeft. Deze zijn voor iedereen anders & worden bepaald door jouw energetische blauwdruk.Overgangsperiode

Momenteel bevinden we ons in een overgangsfase waarbij de 4 hout energie nog aanwezig is & de 3 hout energie al voelbaar is. Het is een moment waarbij we alvast kunnen wennen aan de nieuwe jaarenergie & zo opnieuw de balans kunnen herstellen.


Hiervoor is het helpend dat jij weet wat deze nieuwe jaarenergie juist inhoudt zodat je erin kan meebewegen. Zo verlies je geen kostbare energie door ertegen te vechten.


Het zorgt ervoor dat je deze jaarenergie bewust kan inzetten in jouw leven & onderneming.

Zodat deze je kan ondersteunen bij alle plannen & projecten die je dit jaar hebt.


Hierdoor kan jij sneller & duurzaam groeien.


Tijdens mijn online workshop op zaterdag 3 februari vertel ik je alles over de 3 hout jaarenergie die in 2024 de energetische tendensen zal bepalen..


Heb jij vragen of nood aan extra inzichten? Neem contact met me op of plan een kies voor jezelf gesprek in mijn agenda.


Jouw grootste potentieel

Gratis Ebook

Voor vrouwen die voelen dat er meer mogelijk is in hun leven & verlangen naar meer vervulling, vrijheid & succes in hun leven. Dit is de sleutel om te kunnen zijn wie je bent & voluit te leven zoals dat voor jou is bedoeld!


Dankzij dit Ebook heb jij:

 • Formule om je grootste potentieel te berekenen op basis van je geboortedatum 
 • Inzicht in je grootste potentieel 
 • Inzicht in je grootste behoefte & unieke eigenschappen
 • Eerste stappen gezet naar zelfacceptatie zodat jij kan zijn wie je bent 
Ebook jouw grootste potentieel


Geef een reactie

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>